Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0947.698.698
  • Mr. Quang: 0947.698.698
Testthiện nhân testprintronix test 2printronix test 3
dich-vu-sua-chua-may-in-so-olivetti-pr2e
  • dich-vu-sua-chua-may-in-so-olivetti-pr2e
  • dich-vu-sua-chua-may-in-so-olivetti-pr2e
  • dich-vu-sua-chua-may-in-so-olivetti-pr2e

dịch vụ sửa chữa máy in sổ olivetti pr2e


Thiện Nhân cung cấp linh kiện chính hãng sửa chữa cho máy in OLIVETTI PR2E. bao gồm: Nguồn - power supply, Mainboard - Formatter board, Đầu Kim - Printhead, kim - Pinset, Panel Sensor Giấy - Front Photo Sensor, Control Panel, Curoa Kéo Đầu Kim - Carriage Movement Belt, Curoa Kéo Giấy - Paper Feed Belt, Motor Kéo Giấy - Paper Feed Motor, Motor Kéo Đầu Kim - Carriage Movement Motor, sensor các loại
Thiện Nhân nhận sửa chữa, thay thế Nguồn, Mainboard, Đầu kim ..thay thế tất cả các linh kiện máy in OLIVETTI PR2E (kể cả chập cháy nổ)
                               
Bảo hành sửa chữa từ 3 tháng đến 1 năm theo yêu cầu của khách hàng
Tư vấn miễn phí cho tất cả các khách hàng qua số điện thoại hotline 0947.698.698

Giá: Liên hệ 0947.698.698

 

    CÔNG TY THIỆN NHÂN CHUYÊN CUNG CẤP LINH KIỆN VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ IN SỔ OLIVETTI PR2 PLUS, PR2E

 

 Thiện Nhân cung cấp MAINBOARD - FORMATTER BOARD  các dòng máy in Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm

- Bao gồm :  

                  MAINBOARD - FORMATTER BOARD OLIVETTI PR2 PLUS                            
                  MAINBOARD - FORMATTER BOARD OLIVETTI PR2E

- Thiện Nhân nhận sửa chữa tất cả các lổi MAINBOARD - FORMATTER BOARD Olivetti PR2 PLUS, PR2E (kể cả chập, cháy, nổ).

-  Thay chíp linh kiện trên mainboard (kể cả chíp dán + chíp Program + MPU + GATE + chip điều khiển motor)

- Sửa các lổi về chương trình trên mainboard khi máy chạy báo lổi,   

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp NGUỒN - POWER SUPPLY các dòng máy in Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm  

 - Bao gồm :    

                  NGUỒN - POWER SUPPLY  OLIVETTI PR2 PLUS                       

                  NGUỒN - POWER SUPPLY  OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa tất cả các lổi  NGUỒN - POWER SUPPLY Olivetti PR2 PLUS,  PR2E (kể cả chập, cháy, nổ). Thay chíp linh kiện trên nguồn.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp ĐẦU KIM - PRINTHEAD các dòng máy in  Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm

- Bao gồm :    

                  ĐẦU KIM - PRINTHEAD OLIVETTI PR2 PLUS                            

                  ĐẦU KIM - PRINTHEAD OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa làm lại toàn bộ ĐẦU KIM - PRINTHEAD Olivetti PR2 PLUS,PR2E. Thay mới toàn bộ kim khi quá mòn, đảm bảo đầu kim xài đẹp như mới, bản in liên 3 vẫn rõ nét không mờ.  

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp PANEL SENSOR GIẤY - FRONT PHOTO SUPPORT  các dòng máy in  Olivetti chính hãng.

 - Bao gồm :    

                  PANEL SENSOR GIẤY - FRONT PHOTO SUPPORT OLIVETTI PR2 PLUS                        

                  PANEL SENSOR GIẤY - FRONT PHOTO SUPPORT OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế PANEL SENSOR GIẤY - FRONT PHOTO SUPPORT  Olivetti PR2 PLUS, PR2E .

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CONTROL PANEL các dòng máy in  Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm :    

                  CONTROL PANEL OLIVETTI PR2 PLUS                            

                  CONTROL PANEL OLIVETTI PR2E                           

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế CONTROL PANEL Olivetti PR2 PLUS, PR2E   

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp BÁNH CAO SU ĐẦU KIM các dòng máy in  Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm :    

                  BÁNH CAO SU ĐẦU KIM OLIVETTI PR2 PLUS, PR2E    

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế BÁNH CAO SU ĐẦU KIM  Olivetti PR2 PLUS, PR2E.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp MOTOR ĐẦU KIM  các dòng máy in  Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm.

 - Bao gồm :    

                  MOTOR ĐẦU KIM - TRANSPORT MOTOR UNIT OLIVETTI PR2 PLUS                           

                  MOTOR ĐẦU KIM - TRANSPORT MOTOR UNIT OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa thay thế MOTOR ĐẦU KIM - TRANSPORT MOTOR UNIT Olivetti PR2 PLUS, PR2E

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CHIP MOTOR ĐẦU KIM - MOTOR DRIVER  các dòng máy in  Olivetti chính hãng.

 - Bao gồm :    

                  CHIP MOTOR ĐẦU KIM - MOTOR DRIVER OLIVETTI PR2 PLUS                         

                  CHIP MOTOR ĐẦU KIM - MOTOR DRIVER OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế CHIP MOTOR ĐẦU KIM - MOTOR DRIVER Olivetti PR2 PLUS , PR2E   

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR UNIT các dòng máy in  Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm 

 - Bao gồm :    

                  MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR UNIT OLIVETTI PR2 PLUS                        

                  MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR UNIT OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR UNIT Olivetti PR2 PLUS, PR2E

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp SHOOTER MOTOR - SERVICE MOTOR UNIT các dòng máy in  Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm. 

 - Bao gồm :    

                  SHOOTER MOTOR - SERVICE MOTOR UNIT OLIVETTI PR2 PLUS     

                  SHOOTER MOTOR - SERVICE MOTOR UNIT OLIVETTI PR2E

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế SHOOTER MOTOR - SERVICE MOTOR UNIT  Olivetti PR2 PLUS, PR2E.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp KIM - PINSET các dòng máy in  Olivetti chính hãng.

 - Bao gồm :    

                  KIM - PINSET OLIVETTI PR2 PLUS     

                  KIM - PINSET OLIVETTI PR2E

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế KIM - PINSET  Olivetti PR2 PLUS, PR2E. bảo đảm bản in đẹp rõ nét cả liên số 3 trên giấy nhiều liên

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CUROA TẢI - CUROA KÉO ĐẦU KIM - CARRIADE  MOVEMENT BELT  các dòng máy in  Olivetti chính hãng.

 - Bao gồm :    

                  CUROA TẢI - CUROA KÉO ĐẦU KIM - CARRIADE  MOVEMENT BELT OLIVETTI PR2 PLUS                       

                  CUROA TẢI - CUROA KÉO ĐẦU KIM - CARRIADE  MOVEMENT BELT OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế  CUROA TẢI - CUROA KÉO ĐẦU KIM - CARRIADE  MOVEMENT BELT Olivetti PR2 PLUS,PR2E.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT  các dòng máy in  Olivetti chính hãng.

 - Bao gồm :    

                  CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT OLIVETTI PR2 PLUS                        

                  CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế CUROA KÉO GIẤY Olivetti PR2 PLUS, PR2E.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CHIP CPU  các dòng máy in  Olivetti chính hãng.

 - Bao gồm :    

                  CHIP CPU OLIVETTI PR2 PLUS                     

                  CHIP CPU OLIVETTI PR2E                            

Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế CHIP CPU Olivetti PR2 PLUS, PR2E.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CHIP GATE  các dòng máy in  Olivetti chính hãng.

 - Bao gồm :    

                  CHIP GATE OLIVETTI PR2 PLUS                        

                  CHIP GATE OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế CHIP GATE  Olivetti PR2 PLUS, PR2E.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp TRỤC NÂNG - SUPPORT COMB các dòng máy in  Olivetti chính hãng

 - Bao gồm :    

                  TRỤC NÂNG - SUPPORT COMB OLIVETTI PR2 PLUS                     

                  TRỤC NÂNG - SUPPORT COMB OLIVETTI PR2E                            

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế TRỤC NÂNG - SUPPORT COMB Olivetti PR2 PLUS, PR2E

Thiện Nhân hỗ trợ vật tư linh kiện phụ khi sửa chữa máy tại công ty.                               
                                
                                
                                         bảo hành sửa chữa từ 3 tháng đến 1 năm theo yêu cầu của khách hàng                                
                              Tư vấn miễn phí cho tất cả các khách hàng qua số điện thoại hotline 0947.698.698