Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0947.698.698
  • Mr. Quang: 0947.698.698
Testthiện nhân testprintronix test 2printronix test 3
dau-kim-shuttle-assembly-printronix-p5210-p5010
  • dau-kim-shuttle-assembly-printronix-p5210-p5010
  • dau-kim-shuttle-assembly-printronix-p5210-p5010
  • dau-kim-shuttle-assembly-printronix-p5210-p5010

Đầu kim - Shuttle Assembly Printronix P5210, P5010

Thiện Nhân cung cấp và sửa chữa SHUTLE ASSEMBLY(bộ Đầu kim)  máy in PRINTRONIX P5210, P5010 chính hãng - bảo hành 1 năm.

Bao gồm

- Cung cấp SHUTLE ASSEMBLY(bộ Đầu kim)  PRINTRONIX  P5210, P5010

- Thiện Nhân nhận sửa chữa tất cả các lổi SHUTLE ASSEMBLY(Bộ Đầu kim) PRINTRONIX  P5210, P5010 (kể cả chập, cháy, mất nét, không hoạt động).

- Thiện Nhân chuyên nghiệp trong việc làm lại toàn bộ đầu kim(shutle assembly) mức độ đạt được 98% của máy mới bảo hành 1 năm đến 3 năm.  Hổ trợ thay thế  sửa chữa miễn phí Hammer(kim) khi làm đầu kim(shutle assembly).

- Thay board HammerBank hoặc làm lại board HammerBank như mới.

Giá: Liên hệ 0947.698.698

 

     CÔNG TY THIỆN NHÂN CHUYÊN CUNG CẤP LINH KIỆN VÀ SỬA CHỮA MÁY IN PRINTRONIX P5000, P7000, P8000

 

Để tiện cho quý khách tìm kiếm, chúng tôi liệt kê chung các chi tiết sản phẩm vào một trang. xin vui lòng xem nội dung các sản phẩm linh kiện máy in Printronix các quý khách cần ở phía dưới.

 

Thiện Nhân cung cấp MAINBOARD - PCBA CONTROLLER  các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm

- Bao gồm :

          MAINBOARD - PCBA CONTROLLER  PRINTRONIX  P5000 series (P5205, P5210, P5215, P5220, P5005, P5010, P5015)

          MAINBOARD - PCBA CONTROLLER  PRINTRONIX  P7000 series (P7205, P7210, P7215, P7220, P7005. P7010, P7015)

          MAINBOARD - PCBA CONTROLLER  PRINTRONIX  (P8205, P8210, P8215, P8220, P8005. P8010, P8005ZT, P8010ZT)

- Thiện Nhân nhận sửa chữa tất cả các lổi  MAINBOARD - PCBA CONTROLLER Printronix P8000, P7000, P5000 series (kể cả chập, cháy, nổ, chuột vào Mainboard)

- Thay chíp linh kiện trên mainboard (kể cả chíp dán + chíp Program +chip sercurity)

- Sửa các lổi về chương trình trên mainboard khi máy chạy báo lổi,

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp NGUỒN - POWER SUPPLY các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm

- Bao gồm : 

          NGUỒN - POWER SUPPLY  PRINTRONIX  P5000 series (P5205, P5210, P5215, P5220, P5005, P5010, P5015)

          NGUỒN - POWER SUPPLY  PRINTRONIX  P7000 series (P7205, P7210, P7215, P7220, P7005. P7010, P7015)

          NGUỒN - POWER SUPPLY  PRINTRONIX  P8000 series (P8205, P8210, P8215, P8220, P8005. P8010, P8005ZT, P8010ZT)

- Thiện Nhân nhận sửa chữa tất cả các lổi NGUỒN - POWER SUPPLY Printronix P8000, P7000, P5000 series (kể cả chập, cháy, nổ, chuột vào nguồn). Thay chíp linh kiện trên nguồn.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp SHUTLE ASSEMBLY(bộ Đầu kim)  các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm : 

          SHUTLE ASSEMBLY(bộ Đầu kim)  PRINTRONIX  P5000 (P5205, P5210, P5215, P5220, P5005, P5010, P5015)

          SHUTLE ASSEMBLY  PRINTRONIX  P7000 (P7205, P7210, P7215, P7220, P7005. P7010, P7015, P7200HD, P7000HD)

          SHUTLE ASSEMBLY(bộ Đầu kim)  PRINTRONIX  P8000 (P8205, P8210, P8215, P8220, P8005. P8010, P8005ZT, P8010ZT) 

- Thiện Nhân nhận sửa chữa tất cả các lổi SHUTLE ASSEMBLY(Bộ Đầu kim) Printronix P8000, P7000, P5000 series (kể cả chập, cháy, mất nét, không hoạt động).

- Thiện Nhân chuyên nghiệp trong việc làm lại toàn bộ đầu kim(shutle assembly) mức độ đạt được 98% của máy mới bảo hành 1 năm đến 3 năm.  Hổ trợ thay thế  sửa chữa Hammer(kim) khi làm đầu kim(shutle assembly).

- Thay board HammerBank hoặc làm lại board HammerBank như mới.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp HAMMERBANK (board mạch điều khiển kim) các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm : 

          HAMMERBANK  PRINTRONIX  P5000 (P5205, P5210, P5215, P5220, P5005, P5010, P5015)

          HAMMERBANK  PRINTRONIX  P7000 (P7205, P7210, P7215, P7220, P7005. P7010, P7015, P7200HD, P7000HD)

          HAMMERBANK  PRINTRONIX  P8000 (P8205, P8210, P8215, P8220, P8005. P8010, P8005ZT, P8010ZT)

- Thiện Nhân nhận sửa chữa tất cả các lổi HammerBank(board mạch điều khiển kim) P8000, P7000, P5000 series (kể cả chập, cháy, mất nét, không hoạt động)

- Thiện Nhân chuyên nghiệp trong việc làm lại toàn bộ HammerBank(board mạch điều khiển kim) mức độ đạt được 98% của máy mới bảo hành 1 năm đến 3 năm.Hổ trợ thay thế  sửa chữa Hammer(kim).

- Thay board HammerBank hoặc làm lại board HammerBank như mới

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR  các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm :

          MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR  PRINTRONIX  P5000 series.

          MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR  PRINTRONIX  P7000 series

          MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR  PRINTRONIX  P8000 series

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế MOTOR KÉO GIẤY - PAPER FEED MOTOR Printronix P8000, P7000, P5000 series.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp  MOTOR KÉO RIBBON - RIBBON DRIVE MOTOR các dòng máy in  Olivetti chính hãng - bảo hành 1 năm.

 - Bao gồm :

          MOTOR KÉO RIBBON - RIBBON DRIVE MOTOR  PRINTRONIX P5000

          MOTOR KÉO RIBBON - RIBBON DRIVE MOTOR  PRINTRONIX P7000

          MOTOR KÉO RIBBON - RIBBON DRIVE MOTOR  PRINTRONIX P8000

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế MOTOR KÉO RIBBON - RIBBON DRIVE MOTOR Printronix P8000, P7000, P5000 series

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp PLATEN MOTOR các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm : 

          PLATEN MOTOR  PRINTRONIX P5000 series.

          PLATEN MOTOR  PRINTRONIX  P7000 series.

          PLATEN MOTOR  PRINTRONIX  P8000 series

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế PLATEN MOTOR Printronix P8000, P7000, P5000 series.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CUROA PLATEN - PLATEN BELT  các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm : 

          CUROA PLATEN - PLATEN BELT PRINTRONIX  P5000 series.

          CUROA PLATEN - PLATEN BELT PRINTRONIX  P7000 series.

          CUROA PLATEN PRINTRONIX  P8000 series.

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế CUROA PLATEN - PLATEN BELT Printronix  P8000, P7000, P5000 series.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm :

          CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT  PRINTRONIX P5000 series.

          CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT  PRINTRONIX P7000 series.

          CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT  PRINTRONIX P8000 series.

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế CUROA KÉO GIẤY - PAPER FEED BELT  Printronix P8000, P7000, P5000 series

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp  RIBBON SHIELD - RIBBON MASK  các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm :

          RIBBON SHIELD - RIBBON MASK PRINTRONIX  P5000 series.

          RIBBON SHIELD - RIBBON MASK PRINTRONIX  P7000 series.

          RIBBON SHIELD - RIBBON MASK PRINTRONIX  P8000 series.

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế RIBBON SHIELD - RIBBON MASK Printronix  P8000, P7000, P5000 series.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp CHÍP LINH KIỆN PRINTRONIX   các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng.

- Bao gồm :

          CHÍP LINH KIỆN PRINTRONIX  P5000series.

          CHÍP LINH KIỆN PRINTRONIX  P7000 series.

          CHÍP LINH KIỆN PRINTRONIX  P8000 series.

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế chip linh kiện Printronix các đời máy Printronix  P8000, P7000, P5000 series.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp  KIM - HAMMER  PRINTRONIX các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm :

          KIM - HAMMER PRINTRONIX  P5000 series.

          KIM - HAMMER PRINTRONIX  P7000 series.

          KIM - HAMMER PRINTRONIX  P8000 series

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế KIM - HAMMER Printronix P8000, P7000, P5000 series.

                                                                                       ***            

Thiện Nhân cung cấp TRACTOR  PRINTRONIX  các dòng máy in Printronix P8000, P7000, P5000 series chính hãng - bảo hành 1 năm.

- Bao gồm : 

          TRACTOR  PRINTRONIX  P5000 series

          TRACTOR  PRINTRONIX  P7000 series

          TRACTOR  PRINTRONIX  P8000 series

- Thiện Nhân nhận sửa chữa  thay thế TRACTOR  Printronix P8000, P7000, P5000 series.

Thiện Nhân hỗ trợ vật tư linh kiện phụ khi sửa chữa máy tại công ty. Hỗ trơ khách hàng khi chuột vào Mainboard(PCBA controller)                                
                        
                                
                                
                                Bảo hành sửa chữa từ 3 tháng đến 1 năm theo yêu cầu của khách hàng                                
                     Tư vấn miễn phí cho tất cả các khách hàng qua số điện thoại hotline 0947.698.698